برندگان و تقدیر برندگان کل دوره ها (اول تا نهم)

دوره اول تا نهم

 

 برندگان دوره دوم (1378) :

نام و نام خانوادگی

نام واحد چاپی

نوع رسته

بهمن  بیاضیان

چاپ پرنیان

چاپ فلکسو گرافی

اصغر باغبان

چاپ پرنیان

چاپ فلکسو گرافی

مهرشاد گلستانیان

چاپ ایران زمین

هلیو گراور

رضا رضایی

چاپ آپادانا

هلیو گراور

عزت الله طهوریان

شرک سایه گراف

سیلک اسکرین

بابک گرمچی

سیلک آرنگ

سیلک اسکرین

حیدر کربندی

صحافی ایران مهر

صحافی

داوود شایسته خصلت

شرکت افست

صحافی

حسن کحالی

شرک کیهان گرافیک

لیتوگرافی

فرخ توکلی

شرکت چانچو رایانه

لیتوگرافی

محمود رسایی

فرایندگویا

لیتوگرافی

علیرضا جمشیدی

چاپ تندیس

افست

رجبعلی کریمی

 

افست

حسین یغمایی نژاد

چاپ فروغ دانش

افست

پرویز رجبی

چاپ پیکان

افست

محسن قاسمی

چاپ ستاره سبز

افست

محمدعلی هاشمی

شادرنگ

افست

رضا یساولی

انتشارات یساولی

مدیریت تولید

جلیل بخیاری

موسسه گیتا شناسی

مدیریت تولید

منیژه میرعمادی

نشر هنر ایران

مدیریت تولید

  

برندگان دوره چهارم  (1380) :

نام و نام خانوادگی

نام واحد چاپی

نوع رسته

حسن کحالی

لیتوگرافی کحالی

لیتوگرافی

محمد حسن سیان پور

لیتوگرافی کیهان گرافیک

لیتوگرافی

شعبان افضلی

فرآیند گویا

لیتوگرافی

محسن نجفی

شرکت پوشینه

چاپ فلکسو گرافی

عادل پوراسماعیلیه

؟؟؟؟

چاپ فلکسو گرافی

اصغر بیاضیان

چاپ پرنیان

چاپ فلکسو گرافی

محمد علی آقایی زاده نیکجو

نقشینه چاپ

هلیو گراور

محمد تقی جاجرمی

آپادانا

هلیو گراور

اصغر بیاضیان

چاپ پرنیان

هلیو گراور

غلامعلی شهربابکی

چاپ گوتنبرگ

افست

محمدرضا غیبی

همگام

افست

احمد فلاح

ظفر

افست

علیرضا جمشیدی

چاپ تندیس

افست

آیت قاسمی

چاپ ستاره

افست

عبدالله بهمنی کوماسی

چاپ سیلک اسکرین

چاپ سیلک

حسنعلی مهدی پور

چاپ سیلک برچسب کار

چاپ سیلک

بابک گرمچی

سیلک آرنگ

چاپ سیلک

ناصر احدی

صحافی علی

صحافی

مهدی رهنما

کانون انفورماتیک

سایر عملیات چاپی

محمدرضا بهزادان

آذر حلب

سایر عملیات چاپی

رضا یساولی ثانی

انتشارات یساولی

مدیریت تولید

منصور صانع

راحله

مدیریت تولید

محمدعلی داوودی پور

انتشارات زرین و سیمین

مدیریت تولید

 

برندگان دوره پنجم (1383) :

نام و نام خانوادگی

نام واحد چاپی

نوع رسته

علی اصغر شادمانی

شادیران

افست

غلامعلی شهربابکی

گوتنبرگ مشهد

افست

محسن قاسمی

ستاره سبز

افست

حسین پیریایی

چاپ سیلک خورشید

چاپ اسکرین

هادی احمدی

امین گرافیک

لیتوگرافی

حسن کحالی

لیتوگرافی کحالی

لیتوگرافی

محمود رسایی

فرآیندگویا

لیتوگرافی

مهدی رضایی

سازمان تبلیغاتی پویا نما

مدیریت تولید کتاب

آرش شارعی

-

مدیریت تولید کتاب

محمد علی داوودی پور

انتشارات زرین و سیمین

مدیریت تولید کتاب

ناصر میرباقری

خانه فرهنگ و هنر گویا

مدیریت تولید کتاب

رضا کربندی

صحافی ایران مهر

صحافی

 

 

برندگان دوره هفتم (1386) :

نام و نام خانوادگی

نام واحد چاپی

نوع رسته

سید امیر سلیمانی

لیتوگرافی قائم اصفهان

عملیات پیش از چاپ

راستین فروتن

چاپ راستین

افست

حمید متواضع

چاپ ابیانه

افست

جهانگیر هوشمند

شرکت کارتن پلاست

سیلک اسکرین

بابک گرمچی

 

سیلک اسکرین

حسن علی مهدی پور

چاپ برچسب کار

سیلک اسکرین

علی اکبر رجایی فر

شرکت آذین چاپ البرز

روتوگراور

مسعود سعیدی

چاپ گلچین

چاپ دیجیتال

سید محمد موسوی کیانی

چاپ و نشر کتاب های درسی

مدیر نمونه صنعت چاپ

محمدعلی آقایی نیک جو

نقشینه چاپ تبریز

کارآفرین نمونه سال

ساموئل بکاریان

پردازش تصویر رایان

جذب و صادرات خدمات چاپی خارجی

احمد عظیمی

 

تلفیق روش های چاپ دیجیتال و حکاکی

 

برندگان کل دوره ها (اول تا نهم)

طراحی سایت شرکت بعد چهارم